» سلام بر استاد :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» اثری از استادعین الدین صادق زاده :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» ساعتی با خروش خوشنویسی ایران ( برگرفته از سایت سرای خوشنویسان ایران ) :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» فروش کتابهای خوشنویسی :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» اساتید انجمن خوشنویسان ایران ( به همراه استاد بزرگ خروش ) :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» اشک شوق استاد حسین زاده :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» عکاسان معروف ایران ( اصغر بیچاره ) :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» علیرضا باقری- کاریکاتوریست نوجوان گرگانی :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
» استاد میرزا علی اکبر کاوه :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» اثر استاد مجید هدایتی :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» سیاه مشق استاد ساعتچی :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اثر استاد اخوین :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» چلیپای استاد واشقانی :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
» هنمنرمندانی که از میان ما رفتند ( سال 88) :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
» جایگاه نقد هنری درخوشنویسی و نقاشیخط معاصر :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» تاریخ هنر ایرانی :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» قرآن ایرانی, قرن پنجم هجری :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» زییش نامه کوروش بزرگ :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
» عکسهای زیبا از روستای کندلوس :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» ایرانیان درباره وطن کهن خود چه نمی دانند ؟ :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» آیا می دانید؟ :: جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧
» روانشناسی رنگها :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧
» امیر پازواری مشهور به امیر مازندرانی، :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» به یاد معلمان زحمتکش دبیرستان شهید جهانیان :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» زندگی نامه نیما یوشیج( برگرفته از سایت ویکی پدیا) :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» فریدونکنار را بهتر بشناسیم :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» خاطرات اولین روز مدرسه (دبستان شفیع زاده) :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧
» عشق را ای کاش زبان سخن بود :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
» عکس های یادگاری از سالهای دبیرستان و بعد از آن :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧
http://www.gholamrezasepehri.com <