پرده سرای آذین

 مبتکر  در  دوخت و فروش و نصب انواع   پرده های ایرانی و خارجی

 ۵۶۵۲۵۰۹ - ۰۱۱۲-سید داود غفاری

نشانی : خیابان شهدا - روبروی بانک ملت   (‌جنب بانک رفاه )‌

http://www.gholamrezasepehri.com <