بیوگرافی و زندگینامه

درویش عبدالمجید طالقانی متخلص به مجید بزرگترین خوشنویس خط شکسته در تاریخ خوشنویسی ایران است. وی در روستای مهران از توابع طالقان قزوین دیده به جهان گشود. در آغاز جوانی به اصفهان آمد و در این شهر اقامت گزید.
درویش در اصفهان به مشق خط پرداخت و خط شکسته را تمرین کرد تا به جایی رسید که خط شکسته او در زیبایی و ملاحت و استواری به اوج رسید و بدون رقیب شد.او در شعر هم تبحر بسیار داشت و از اعضای انجمن ادبی مشتاق به شمار می رفت و از سبک بازگشت پیروی می کرد. دیوان شعر او به چاپ رسیده است.
درویش، دهها شاگرد هنرمند تربیت کرد که هرکدام از آنها در خط شکسته استاد بودند که مهمترین آنها میرزا ابوالقاسم خواجوئی معروف به میرزا کوچک بود.
درویش عبدالمجید مورد توجه ادباء ، شعرا، علماء و بزرگان بود و بزرگانی چون میرزا عبدالوهاب کلانتر و محمد رشید افشار او را مورد تشویق قرار می دادند. درویش مردی عارف و منزوی بود و عمر را به تجرد سپری ساخت تا اینکه در سال 1185 هـ ق چشم از دنیای فانی فرو پوشید و پیکرش در فضای جلوخان تکیه میر در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.این مکان بعدها به تکیه درویش عبدالمجید شهرت یافت.
از او آثار فراوانی شامل کتاب، قطعه و مرقع به جای مانده است . از جمله آثار او کتابت گلستان سعدی است که در موزه کاخ گلستان تهران نگهداری می شود.
http://www.gholamrezasepehri.com <