"در سده سوم میلادی در روم باستان ، فرمانروایی بوده است

بنام کلودیوس دوم. او باور بر این داشته که سربازی خوب خواهد

 جنگید که مجرد باشد. از این رو ازدواج را برای سربازان امپراطوری

روم قدغن می کند و هیچ کس جرات کمک به ازدواج

سربازان را نداشته.

ولی کشیشی به نام والنتیوس(ولنتاین)،مخفیانه عقد سربازان

 رومی را با

 دختران محبوبشان جاری می کرد.کلودیوس دوم از این جریان خبردار

 می شود و دستور می دهد که والنتاین را به زندان بیندازند و به جرم

جاری کردن عقد عشاق،با قلبی عاشق اعدام می شود...بنابراین

 او را به نام فدایی وشهید راه عشق می دانند و از آن زمان نهاد

 و سمبلی می شود برای عشق !!! "

 

اما باید بدانید در ایران باستان، 23 قرن قبلتر از مسیحیان

 روزی موسوم به روز عشق بوده است!

 

جالب است بدانید که این روز در تقویم جدید ایرانی دقیقا

مصادف است با 29 بهمن، یعنی تنها 3 روز پس از والنتاین

 فرنگی! این روز "سپندار مذگان" یا "اسفندار مذگان" نام داشته است.

 

 

" فلسفه بزرگداشتن این روز به نام "روز عشق" در ایران..

 

طبق سالنامه زرتشتى، روز اسفند از ماه اسفند یعنى

 پنجمین روز از این ماه (5 اسفند) و بنا بر تقویم

 امروزى (هجری خورشیدی)29 بهمن ماه روز

 سپاسدارى از جایگاه زنان ومادران است.براساس

 سنت باستانى، مردان و فرزندان در روز سپنته آرمئى تى

 که مظهر ایمان، مهر ،عشق ، محبت و حامى زنان نیک

است، به همسران و مادران خود هدایایى تقدیم مى کنند و

 برگزارى مراسم جشن و سرور در این روز ضرورى

است.به این ترتیب از محبت و مهربانى زنان سپاسگزارى مى شود.

 

در این روز ویژه انجام کارهاى خانه به عهده مردان

 است و زنان با پوشیدن لباس هاى نو، مورد تکریم قرار مى گیرند.

 در مراسم جشن اسفندگان در آیین ایرانی همچنین زنان پاکدامن و

 پرهیزگار که به تربیت فرزندان نیک پرداخته اند و این فرزندان

 به عنوان شخصى نیک شناخته شده اند، تشویق مى شوند .

 

سپندار مذگان ، جشن زمین و گرامی داشت

عشق است که هر دو در کنار هم معنا پیدا می کردند.

 در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می دادند.

 مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده،

به آنها هدیه داده و از آنها فرمانبرداری می کردند. "

 

 

ایرانیان تنها مردمی بودند که در تمام افسانه ها،

اساطیر و داستانهای ملموس و غیرملموس دور یا نزدیک،

شادمان ترین مردم شناخته شده اند. ایرانیان قدیم برای تولد

هرماه و روز و هفته خود جشنی داشتند که همه به یکدیگر مهر می ورزیدند.

شاید به همین دلیل

ایران کشور آیین مهرورزی نام گرفته است.

 

ولی به نظر من مهم دوست داشتنه به هر حال

 سپندار مذگان یا (ولنتایم)  29 یا (26) بهمن ،روز

سپندار مذگان، روز عشق روز دوست داشتن ، روز مهرورزی ،

روز سپاس ، برای تمام عاشقان گرامی باد!!

 

             .................سپندار مذگان مبارک....................

…………..………………happi valentine………………….

 

http://www.gholamrezasepehri.com <