Image and video hosting by TinyPic  استاد فتحعلی واشقانی فرزند قلی در سال 1309 در قریه واشقان از توابع فراهان اراک چشم به جهان گشود. آن زمان نیز خطه فراهان و تفرش وآشتیان همانند ایام گذشته کانون علم و ادب و خاستگاه مردان نامی فرهنگ وهنر ایران بوده است و در چنین محیطی فتحعلی واشقانی نخست به فراگیری قرآن کریم و تحصیلات معموله و تمرین خوشنویسی پرداخت. اولین استاد وی شادروان میرزا ذبیح ا.. واشقانی بود که نخستین سرمشق را بر لوح چوبین با عبارت : اول کارها بنام خداوند بر او تعلیم کرد. وی در سال 1307 در کلاسهای آزاد خوشنویسی نزد استاد سید حسن میرخانی به فراگیری خط نستعلیق مشغول گردید . یکی از بزرگترین نعماتی که خداوند در طول تاریخ تحول خط نستعلیق به مردم هنرمندان و فرهنگ پرور این سرزمین ارزانی داشته است همانا مقارند دو اختر تابناک در آسمان هنر ایران استادان سید حسن و سید حسین میرخانی بوده است. از اقبال بلندی واشقانی جوان نیز این توفیق را داشت که از تعالیم این دو استاد بهره مند گردد و از برکت وجود هر دو توشه برگیرد. تعالیم این دو استاد نه تنها درس خط مشق بلکه حکمت و عرفان صداقت و تقوا و بلند نظری بود و هر آنچه که اگر کسی در هنر آموختن مورد عنایت قرار ندهد هنر به معنای واقعی را نخواهد دریافت.
او در سال 1346 بعنوان مربی و معلم خط نستعلیق در کلاسهای انجمن خوشنویسان ایران به تعلیم هنر جویان پرداخت و این همکاری تاکنون بی وقفه ادامه داشت است و هم اکنون در این مدرسه بزرگ هنر مشغول تعلیم پویندگان راه این هنر اصیل می باشد و در این مدت هنرجویان بسیاری نزد وی تعلیم دیده و مدارج عالیه را طی نموده و برخی به تعلیم شاگردانی همت گماشته اند .
مشارالیه در سال 1358 رسما" از سوی انجمن خوشنویسان ایران به مقام استاد نستعلیق نایل آمد و در عین حال خود را شاگرد انجمن می داند و در ضمن تعلیم هنر جویان تمرین بی وقفه این هنر را وجهه همت خود قرار داده است از این جهت که او کمال خط را طالب است و کمال و حسن را در دایره اراک اسنان نهایتی نمی شناسد. استاد فتحعلی و اشقانی از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان استان مرکزی است که از بدو تاسیس تا کنون زحمات فراوانی را در حفظ و تعالی آن ترتیب هنر جویان متحمل شده وچونان چراغی روشنگر راه رهروان این هنر اصیل بوده اند این انجمن حیات خود را مدیون تلاشهای این استاد گرانمایه دانسته و سعادت و طول عمر ایشان را از خداوند خواهان است.

 

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸٧ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ توسط عباس مهربان ( سیاوش ) نظرات ( 1)
http://www.gholamrezasepehri.com <