استاد فتحعلی واشقانی

Image and video hosting by TinyPic  استاد فتحعلی واشقانی فرزند قلی در سال 1309 در قریه واشقان از توابعفراهان اراک چشم به جهان گشود. آن زمان نیز خطه فراهان و تفرش وآشتیان همانند ایامگذشته کانون علم و ادب و خاستگاه مردان نامی فرهنگ وهنر ایران بوده است و در چنینمحیطی فتحعلی واشقانی نخست به فراگیری قرآن کریم و تحصیلات معموله و تمرین خوشنویسیپرداخت. اولین استاد وی شادروان میرزا ذبیح ا.. واشقانی بود که نخستین سرمشق را برلوح چوبین با عبارت : اول کارها بنام خداوند بر او تعلیم کرد. وی در سال 1307 درکلاسهای آزاد خوشنویسی نزد استاد سید حسن میرخانی به فراگیری خط نستعلیق مشغولگردید . یکی از بزرگترین نعماتی که خداوند در طول تاریخ تحول خط نستعلیق به مردمهنرمندان و فرهنگ پرور این سرزمین ارزانی داشته است همانا مقارند دو اختر تابناک درآسمان هنر ایران استادان سید حسن و سید حسین میرخانی بوده است. از اقبال بلندیواشقانی جوان نیز این توفیق را داشت که از تعالیم این دو استاد بهره مند گردد و ازبرکت وجود هر دو توشه برگیرد. تعالیم این دو استاد نه تنها درس خط مشق بلکه حکمت وعرفان صداقت و تقوا و بلند نظری بود و هر آنچه که اگر کسی در هنر آموختن مورد عنایتقرار ندهد هنر به معنای واقعی را نخواهد دریافت.
او در سال 1346 بعنوان مربی ومعلم خط نستعلیق در کلاسهای انجمن خوشنویسان ایران به تعلیم هنر جویان پرداخت و اینهمکاری تاکنون بی وقفه ادامه داشت است و هم اکنون در این مدرسه بزرگ هنر مشغولتعلیم پویندگان راه این هنر اصیل می باشد و در این مدت هنرجویان بسیاری نزد ویتعلیم دیده و مدارج عالیه را طی نموده و برخی به تعلیم شاگردانی همت گماشته اند .
مشارالیه در سال 1358 رسما" از سوی انجمن خوشنویسان ایران به مقام استادنستعلیق نایل آمد و در عین حال خود را شاگرد انجمن می داند و در ضمن تعلیم هنرجویان تمرین بی وقفه این هنر را وجهه همت خود قرار داده است از این جهت که او کمالخط را طالب است و کمال و حسن را در دایره اراک اسنان نهایتی نمی شناسد. استادفتحعلی و اشقانی از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان استان مرکزی است که از بدو تاسیستا کنون زحمات فراوانی را در حفظ و تعالی آن ترتیب هنر جویان متحمل شده وچونانچراغی روشنگر راه رهروان این هنر اصیل بوده اند این انجمن حیات خود را مدیونتلاشهای این استاد گرانمایه دانسته و سعادت و طول عمر ایشان را از خداوند خواهاناست.

 

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸٧ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ توسط عباس مهربان ( سیاوش ) نظرات ( 1)
/ 0 نظر / 22 بازدید