کمال الملک

بیوگرافی و زندگینامه

: تولد کمال الملک در تهران 1226: سفر به کاشان در شش ماهگی 1234: سفر به تهران برای تحصیل 1235: ورود به مدرسه دارالفنون 1242: ورود به دربار به دستور ناصر‌الدین شاه 1255: گرفتن لقب نقاش‌باشی 1258: گرفتن لقب نقاش‌باشی خاصه 1262: ازدواج با زهرا خانم 1263: به دنیا آمدن دخترش نصرت 1267: متهم شدن به دزدی ، هنگام کشیدن تابلوی تالار آیینه 1269: گرفتن لقب کمال‌الملک از ناصر‌الدین شاه 1272: شروع به آموختن زبان فرانسه 1273: سفر به اروپا و اقامت در ایتالیا 1274: ورود به پاریس 1276: دیدار با مظفرالدین شاه در فرانسه 1277: چاپ زندگی‌نامه کمال‌الملک در روزنامه شرافت ، شماره شصت 1277: بازگشت به ایران و گرفتن نشان درجه اول و حمایل سبز مخصوص دربار 1278: سفر به عراق ، هم‌زمان با سفر مظفرالدین شاه به خارج 1280: بازگشت به ایران و تمارض مصلحتی به سکته 1285: مرگ مظفرالدین شاه و خوب شدن سکته استاد ! 1287: پیشنهاد تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه به دولت 1296: در گذشت پسرش حسینعلی خان 1297: در گذشت همسرش 1298: در گذشت مادرش حدود 1300 : نابینا شدن یک چشمش 1302 تا 1306 : درگیری کمال‌الملک با وزرای معارف دولت وقت 1306: استعفا و آغاز بازنشستگی و اقامت در حسین‌آباد نیشابور 1319: در گذشت کمال‌الملک

/ 0 نظر / 14 بازدید